Alleen het beste

Kwaliteit gegarandeerd


Ik ben aangesloten bij de branche-organisaties ProVoet en ProCert.

 

Deze staan voor betrouwbaarheid en kwaliteit.

 

 

 

Mijn filosofie


Uw Voeten verdienen

de aandacht

 

Uw voeten dragen u uw hele leven, ze lopen, rennen, zitten verstopt in "leuke" schoenen.

Ze hebben het zwaar te verduren.

 

Maak daarom regelmatig een afspraak bij Balans in Top en Teen. Uw voeten verdienen een goede verzorging van

een Medisch Pedicure met meer dan 23 jaar ervaring.

A.V.G.


Algemene Verordening

Gegevensbescherming


AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Balans in Top en Teen het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft door-lopen. Balans in Top en Teen verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voort-vloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Balans in Top en Teen heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.
Balans in Top en Teen begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Balans in Top en Teen kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Balans in Top en Teen zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

 

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 18-4-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen